Skórzewska 39, 60-185 Skórzewo
+48 602 225 668
diveenergy@wp.pl

Intro nurkowe

Strona pasjonatów nurkowania

NURKOWANIE ZAPOZNAWCZE KDP/CMAS (NZ)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie

ukończone 8 lat,

umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),

zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,

orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Przebieg szkolenia:

Pogadanka (2,5 godziny) i zajęcia praktyczne (1,5 godziny), w tym 1 nurkowanie z instruktorem na basenie lub wodach otwartych do głębokości 2 m dla dzieci w wieku 8 lat, 5 m dla pozostałych, trwające minimum 15 min.

Kadra kursu:

Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).

Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą:

1 Uczestnik otrzymuje: Zaświadczenie o ukończeniu Nurkowania Zapoznawczego lub certyfikat KDP/CMAS (NZ).