Święty Marcin 37m2, 61-806 Poznań
+48 602 225 668
diveenergy@wp.pl

Płetwonurek młodzieżowy PMZ Złoty

Strona pasjonatów nurkowania

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY ZŁOTY KDP/CMAS (PMZ)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 12 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego srebrnego – PMS,
• ukończone 12 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).
Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne minimum 8 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
• 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych.
• Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Uprawnienia:
• Nurkowanie do głębokości 12 m w wodach otwartych z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych
organizacji.
• Nurkowanie do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach
minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy
certyfikat KDP/CMAS (PMZ) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.